ภัยอันน่ากลัวของยาเสพติดได้ขยายตัวลุกลามเข้าไป ในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกที จนเป็นอันน่าหวั่นเกรงว่า หากไม่ดำเินินการเเก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อาจเป็นสิ่งที่สายเกินไป สำหรับเยาวชนเเละกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศในอนาคตในการที่จะเเก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อนเเก้ไขปัญหา โดยเเบ่งการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มเป็นหมาย ต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้ยาเสพติดเป็นการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด เเก่กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการใช้ยาเสพติดเป็นการดำ้เนินการในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการดำเนินงานต่างๆ เช่น

1.1 การให้ความรู้หรือผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน

1.3 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน

1.4 การฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้รุ้จักปฎิเสธยาเสพติด

1.5 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน

2.กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด เเต่ยังไม่ถึงขั้นเสพติดการดำเนินงานในกลุ่มนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการก่อนที่นักเรียนจะใช้ยาเสพติดรุนเเรงขึ้น ซึ่งการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวควรให้ึความช่วยเหลือเเก่นักเรียน ดังนี้

2.1 จัดให้มีบริการปรึกษาเเนะเเนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ เเก่นักเรียนที่มีปัญหา

2.2 ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรัับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม

2.3 จัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูเเลอย่างใกล้ชิด

2.4 ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อนร่วมกันเเก้ไขปัญหา

3. กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติดกลุ่มนี้โรงเรียนควรประสานงานตัวผู้ปกครองส่งตัวเข้ารับการบำำบัดเเละฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยควรทำความเข้าใจทั้งกับตัวผู้ปกครองเเละตัวเด็กเอง ให้เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ ซึ่งเมื่อหายเเล้วเด็กสามารถที่จำกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดสำหรับกลุ่มนี้ ทางโรงเรียนควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการปราบปราม ก่อนที่การเเพร่ระบาดจะขยายตัวมากขึ้น หากเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพด้วยเเละค้าด้วย ควรประสานกับหน่้วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบำบัดรักษาเเละดำเนินการไปตามกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s