1.สาเหตุจากตนเอง    สาเหตุของการติดสิ่งเสพติด ร่างกายเเละจิตใจของตนเองนั้น เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะจิตใจของตนเอง ซึ่งจะต้องมีึความคิดที่มีวิจารญาณ ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไ่ม่ควน สาเหตุจากตนเองมีหลาย ๆ ทาง เช่น

 

สาเหตุจากการอยากลอง  โดนธรรมชาติของมนุษย์มักจะเป็นผู้อยากทดลอง อยากรู้รสชาติ อยากสัมผัส โดยคิดว่าคงไม่ติดง่าย เเต่เมื่อทดลองเเล้วก็ไม่สามารถหยุดเสพสิ่งเสพติดนั้นได้ เหตุจากการถูกชักชวน อาจจะเกิดจากการมีเพื่อนที่กำลังติดสิ่งเสพติด ติดเเล้วอยากให้เพื่อนติดด้วยเพราะเมื่อติดเเล้วจะไม่ขอเงินหรือรวมเงินซื้อสิ่งเสพติด โดยเฉพาะกลุ่้มวัยรุ่น เพราะกลุ่มนี้ หาก พฤติกรรมใดที่กลุ่มหรือเพื่อนฝูงยอมรับเเละนิยมปฎิบัติเเล้ว ก็มีักจะยอมรับเเละปฎิบัติตามไปด้วยนอกจากนี้ การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อชักชูงให้เห็นว่าคุณภาพของสิ่งเสพติดนั้นดี ทำให้สมองปลอดโปร่งเหมาะเเก่การเรีัยน การทำงาน หรือ ขณะเที่ยวเตร่กลางคืน จึงเกิดการติดสิ่งเสพติดได้

สาเหตุของการถูกหลอกลวง  ปัจจุบันมีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบางชนิด ใช้สิ่งเสพติดผสมลงในสินค้าที่ขาย เพื่อนให้สินค้านั้นไปรับประทานเกิดอาการติดอยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งกว่าผู้ซื้อจะทราบก็ติดสิ่งนั้นไปเเล้ว เเละรู้สึกผิดสังเกตต่อความต้องการ อยากซื้อสินค้าตัวเดิมมารับประทานเรื่อย ๆ หรือเมื่อมีอาการติดรุนเเรงเเละสุขภาพโทรมลง

สาเหตุจากการประสบความผิดหวังในชีวิต  การเเข่งขันไม่ว่าจะในเรื่องใด ๆ ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตมีการเเข่งกันมากมายเเละตั้งความหวังไว้สูง เช่น นักเรียนตั้งใจจะต้องสอบให้ได้ ผู้จบการศึกษาหวังจะมีสถานที่ทำงานที่ดีรองรับ ผู้ประกอบธุรกิจหวังที่จะให้กิจการของตนเจริญก้่าวหน้า เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เ้ป็นดังที่หวังก็ทำให้เกิดความกลัดกลุ้ม เสียใจ ท้อเเท้ หมดหวังในชีวิต จึงหันมาพึ่งสิ่งเสพติดเพื่อระบายความรู้สึกเหล่านั้น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ติดสิ่งเสพติดได้

2. สาเหตุจากครอบครัว ปัญหาทางครอบครัวเป็นสาเหตุอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งอาจขาดความเข้าใจ ความอบอุ่น ความรักทางครอบครัว ผู้ปกครองไม่เข้าใจสภาพวัยรุ่น ไม่ยอมรับพฤติกรรมเเปลก ๆ ของเขา ทำให้เด็กเกิดความสับสนเเละต้องหันไปพึ่งยาเสพติด

   3. สาเหตุทางสังคม  ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนเเปลงไปจากเดิมมาก ส่วนหนึ่งมาจากตัวอย่าง ที่รับมาจากต่างชาติ โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมรวมทั้งตัว อย่างที่ไม่ดีจากการฟังวิยุ ดูจากโทรทัศน์ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตาม เอกสานหรือหนังสือยั่วยวน ก็เป็นสิ่งชักจูงเด็กให้ทำเหมือนในหนังสือ ทั้งการอยู่ใกล้เเหล่งผลิตหรือขายสิ่งเสพติด เหล่านี้เป็นปัญหาที่คนในสังคมต้องยอมรับ

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s